• 064 678 740; 064 680 453
  • от понеделник до петък: 7:00 - 19:00

Работи с талони на НЗОК и платен прием

Приемно време:

  • Понеделник и сряда от 7:00 ч. до 13:00 ч.
  • Вторник и четвъртък от 13:00 ч. до 19:00 ч.
  • Петък графика се сменя ежеседмично
  • 7:00 ч. до 13:00 ч. или 13:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон за връзка: 064 678 761

Работи с талони на НЗОК и платен прием

Приемно време:

  • Понеделник и сряда от 13:00 ч. до 19:00 ч.
  • Вторник,четвъртък и петък от 8:00 ч. до 13:00 ч.
  • Петък графика се сменя ежеседмично
  • 8:00 ч. до 13:00 ч. или 13:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон за връзка: 064 678 760